Plánované akce

2022~

30.1. SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ- jak připravovat a vést akce

25.2. odborkové semináře

26.2. 5řemesel – kurz pro kamarády se zdravotním postižením

4. – 5.3. školení Hlavní vedoucí tábora (pro juniorské vedoucí)

5.3. 5řemesel – kurz pro kamarády se zdravotním postižením

11.3. odborkové semináře

25.3. odborkové semináře

1.4. odborkové semináře

2.4. 5řemesel – kurz pro kamarády se zdravotním postižením

22.4. odborkové semináře tréning na Ringoturnaj

23.4. Zálesácké klání. benefiční akce. Sbírka z turnaje půjde na podporu holčičky Sadiy z Indie – Adopce na dálku

30.4. 5řemesel – kurz pro kamarády se zdravotním postižením

29.4. odborkové semináře

4. – 8.5. Ringoturnaj Křižanov.

13.5. odborkové semináře

14.5. 5řemesel – kurz pro kamarády se zdravotním postižením

27.5. odborkové semináře

4.6. 5řemesel – kurz pro kamarády se zdravotním postižením – oslava

10.6. Přehlídka dovedností – uzavření odborkových seminářů

9. – 16.7. Letní tábor Poušť u Bechyně (6 – 11 let)

16. – 23.7. Letní tábor Kosák (západní Čechy) (12 up)

Dále se děti můžou těšit na kmenové víkendovky, které organizují 
kmenoví vedoucí. 
Aktuální informace posíláme členům a rodičům mailem. 
Akce organizované jinými subjekty jsou psány kurzívou.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
proběhlé akce